Algemene Voorwaarden voor Leaseauto's en Inkoop/Taxatie van Auto's

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van leaseauto's, evenals op de inkoop en taxatie van auto's door Het Autodomein.

2. Aanbiedingen en Overeenkomsten

 • 2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • 2.2 De overeenkomst voor de inkoop/taxatie van een auto komt tot stand bij aanvaarding van een offerte of bevestiging van de aanmelding door Het Autodomein.

3. Inkoop/Taxatie van Auto's

 • 3.1 De verkoper verstrekt nauwkeurige en volledige informatie over de te verkopen auto, inclusief foto's, conform de instructies van Het Autodomein.
 • 3.2 Het Autodomein behoudt zich het recht voor om de inkoop/taxatie te weigeren indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn.

4. Prijzen en Betaling voor Inkoop/Taxatie

 • 4.1 De prijzen voor de inkoop/taxatie van auto's worden bepaald op basis van de verstrekte informatie en foto's.
 • 4.2 Betaling voor de ingekochte/taxeerde auto vindt plaats na het brengen en/of vrijwaren van de auto.

5. Eigendomsoverdracht bij Inkoop

 • 5.1 Eigendom van de ingekochte auto gaat over op Het Autodomein na volledige betaling.

6. Annulering en Retournering van Inkoop/Taxatie

 • 6.1 Annulering van de inkoop/taxatie is alleen mogelijk binnen 7 dagen na akkoord van Het Autodomein.
 • 6.2 In geval van annulering na deze termijn kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht.

7. Garantie en Aansprakelijkheid

 • 7.1 Er wordt geen garantie verleend op ingekochte auto's.
 • 7.2 Het Autodomein is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebreken die niet direct waarneembaar waren op basis van de verstrekte informatie en foto's.

8. Toepasselijk Recht en Geschillen

 • 8.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 • 8.2 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen.

Assen, 3 januari 2023

Ontvang vandaag nog een bod op uw auto!

Wil u weten wat uw auto waard is? Laat hem vandaag nog gratis taxeren en ontvang direct een bod van ons! Bij ons kun u terecht voor een deskundige taxatie van uw voertuig, helemaal kosteloos. Of u nu overweegt om uw auto te verkopen of gewoon nieuwsgierig bent naar de waarde ervan, laat het ons weten en wij zorgen voor een snelle en betrouwbare taxatie.

Vul hier uw autogegevens in